In 2014 heeft de Vlaamse overheid aan Dirk Brossé, Jef Neve en Frederik Sioen de vraag gesteld om samen een werk te componeren voor de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De drie componisten – met drie verschillende muzikale achtergronden – zijn aangesproken om samen tot één geheel, één hymne, te komen. Na veel lectuur, historische research, gezonde discussies en creatief overleg werd uiteindelijk een rode draad gevonden. Distortion, a Hymn to Liberty was geboren. De titel spreekt voor zich. Om als mens en als volk tot de ultieme vrijheid te komen was er distortion. Velen waren losgerukt van alle banden en wisten niet meer wat boven, onder, goed of slecht was. Vechten voor vrijheid, op zich al een contradictie, was destijds broodnodig om te (over)leven. Het is een uniek muziekstuk geworden waarbij elke componist binnen zijn eigen muzikale taal een persoonlijke invulling heeft gegeven aan het thema ‘vrede en vrijheid’. De drie componisten hebben onafhankelijk en in volledige vrijheid gewerkt. Hun enige bindmiddel was een uitgesproken liefde voor een lyrische muzikale taal en een oeverloos respect voor elkaars talent. Het resultaat is een mozaïek van unieke sferen, pakkende emoties en geraffineerde klankkleuren geworden.

Share