PERSBERICHT BENEFIET EEN HART VOOR VLUCHTELINGEN

Opera Gent verwelkomt iedereen met Een Hart Voor Vluchtelingen.
=> info & tickets op www.ehvv.be/benefiet

7 december 2019 is wanneer de steun aan vluchtelingen en kwetsbaren in de maatschappij de luister krijgt die ze verdient. Weg uit de underground sferen van kouwelijke loodsen en krakende panden, weg uit het vakje waarin polariserende beleidsmakers het willen stoppen. Opera Gent is waar je wezen moet, in al je hartverwarmende glorie. Met open geest en open oren.

We laten de muziek voor zich spreken, want muziek verzacht en zet samenhorigheid in de verf,” aldus initiatiefnemer en doorwinterd muzikant Frederik Sioen. “Geen belerende praat; iedereen die komt wéét waarom ze er zijn.”

En als de bom van een affiche (Raymond van het Groenewoud, Guy Swinnen, Sioen, Johannes Genard, jazztoppers zoals Nathan Daems, Steiger en nog zo veel meer) niet overtuigt om af te zakken naar de Opera, dan wellicht wél de vzw naar wie de opbrengst gaat.

Een hart voor vluchtelingen

De Gentse vzw met basis in De Olijfboom in de Forelstraat steekt iedereen (!) die het wel eens moeilijk heeft een hart onder de riem. Kleren, schoenen, gevulde boekentasjes voor de jongste rakkers, kerstcadeautjes voor de ouders die het financieel niet breed hebben, maar hun bloedjes wel wil verrassen, … Ook psychosociaal ondersteunt de vzw Een Hart Voor Vluchtelingen (EHVV)mensen van allerlei pluimage, nieuwkomers en niet-nieuwkomers. CAW en OCMW verwijzen vaak door naar deze hartelijke plek. Daarom kan ze alle steun ook gebruiken.

Het veertigtal vrijwilligers dat de organisatie rijk is, wil met de opbrengst van dit benefiet vooral inzetten op nog meer kwalitatieve, verbindende ontmoetingen tussen nieuwkomers en mensen in nood enerzijds, gevestigde Gentenaars en vrijwilligers anderzijds. Daarnaast wil de vzw EHVV verder investeren in de uitbouw van materiële ondersteuning en in de zoektocht naar betaalbare huurwoningen.

Wanneer de nood het hoogst is …

slaan artiesten, weldoeners en kortweg iedereen die een moer geeft om de sociale cohesie van deze samenleving de handen in elkaar. Frederik Sioen ontmoette ergens in de zomer van 2019 Evelyne, bezielster van EHVV, ter plaatse bij die andere Gentse, geestverbredende organisatie, Victoria Deluxe, met Dominique Willaert aan het roer. De begeestering en intrinsieke motivatie van het trio brachten een idee voort: samen een benefiet organiseren. Sioen voegde meteen de daad bij het woord. “Ik contacteerde de Dienst Cultuur van Stad Gent omtrent de mogelijkheid om een ‘stadsdag’ aan te vragen (nvdr. een manier om als Gentse vzw goedkoper een zaal te kunnen gebruiken) en zij brachten mij in contact met Inge Vekeman bij Opera Vlaanderen.”

De bal begon te rollen …

De stroomversnelling na 26 mei

Sioen: “Dit benefiet stond dus al in de steigers voor het Vlaams Regeerakkoord bekend raakte. Nu hebben de trieste beslissingen van de nieuwe regering rond cultuur, goede doelen, vrijwilligerswerkingen, klimaat, … ons nog meer bij elkaar gebracht. De boosheid die ik voel wanneer ik de intenties van deze regering hoor en lees, kan nu omgezet worden in een positief verbindend verhaal. Dat is de kracht van muziek en cultuur. Ook de deelnemende muzikanten en vrijwilligers behoefden geen verdere overtuiging.”

Wie naar het concert komt zal voelen dat het samenhorigheidsgevoel verder reikt dan je denkt en weet meteen ook waar de opbrengst heengaat. Er kleeft ook nog een after party aan, in samenwerking met de 70-jarige vzw de Vrede, voor zij die het nuttige nog wat langer aan het aangename willen koppelen.

Meer info?

 • Uiteenzetting en interview met initiatiefnemer Frederik Sioen hieronder.
 • Pers en foto’s: Frederik Sioen (sioen@sioen.net)
  QUOTES, EEN HART VOOR VLUCHTELINGEN BENEFIET

  Ik ontmoette Evelyne, de bezielster van vzw Hart Voor Vluchtelingen, deze zomer bij Victoria Deluxe,” aldus muzikant, Strafste Gentenaar, Frederik Sioen, mede-organisator van de benefiet, “We raakten in gesprek en op mijn voorstel om eens een optreden te organiseren waarvan de hele opbrengst naar de vzw zou gaan, kwam een heel enthousiaste reactie. Via Stad Gent kwam ik in contact met Opera Vlaanderen, en van het een kwam het ander.”

  Wat is het doel van het benefietconcert?

  Frederik Sioen: “Het benefietconcert heeft één duidelijk doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om de werking van de vzw Een Hart voor Vluchtelingen in de toekomst te garanderen.”

  Wat mag het publiek verwachten?

  Frederik Sioen: “Het wordt een prachtige avond met muziek, speeches … de muziek verbindt, verzacht en zet het gevoel samenhorigheid in de verf. Ik vind de line-up alvast fantastisch en ben zeer opgetogen dat er een aantal kleppers komen: Raymond Van Het Groenewoud, Guy Swinnen, Johannes Genard, Nathan Daems, Steiger, Myrddin De Cauter en uit Iran Ehsan Yadollahi en Rossana Azhandeh.”

  Wie organiseert de avond?

  Frederik Sioen: “Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie. Samen met Gilles Vandecaveye-Pinoy, de zoon van Marijke Pinoy. Marijke is meter van de vzw en is nauw betrokken bij de werking van Een Hart Voor Vluchtelingen. Ook Dominique Willaert van Victoria Deluxe heeft een grote dragende rol. Op hun initiatief organiseert vzw Vrede trouwens de afterparty in De Expeditie (Dok Noord), meteen de ideale gelegenheid voor vzw Vrede om hun 70-jarige bestaan te vieren. We kunnen verder rekenen op tal van sponsors en vrijwilligers die gratis hun steentje bijdragen.”

  Waar vindt de benefiet plaats?

  Frederik: “De benefietavond vindt plaats in Opera Gent. Bekend bij het grote publiek. De grote meerwaarde ligt erin dat de keuze voor Opera Gent de problematiek rond vluchtelingen en kwetsbare Gentenaren uit de ondergrond trekt. Het maakt het thema erg zichtbaar. De perceptie is soms dat de problematiek nogal ver van mijn bed is, en dat ze enkel voorkomt in een duister hoekje van de stad, ver weg van het dagelijkse leven. Wat niet zo is. Door de benefiet in het magnifieke operagebouw te organiseren, in het centrum van de stad, geven we aan dat het thema niet iets is uit de periferie. Iedereen zou dagelijks een hart moeten hebben voor vluchtelingen, voor mensen in armoede, de kwetsbaren, … en niet enkel tijdens de Warmste Week. Het is maar door hen te betrekken, een hand te reiken en in te schakelen in de samenleving dat we kunnen groeien als solidair geheel. Op de benefiet zetten we de vluchtelingen en de vele vrijwilligers in de bloemetjes, ze krijgen zelfs een plekje op het podium. De nieuwe intendant van de Opera, Jan Vandenhouwe, zal het publiek welkom heten. Dat is ook een mooi engagement.”

  Hoe groot is de noodzaak van een benefiet als deze?

  Frederik Sioen: “De benefiet stond al in de steigers nog voor de krachtlijnen van het Vlaams Regeerakkoord bekend raakten. Eigenlijk hebben de trieste beslissingen van de nieuwe regering rond cultuur, goede doelen, vrijwilligerswerkingen, klimaat, … ons nog meer bij elkaar gebracht. Ik ben zelf heel blij dat ik mijn frustratie daarrond kan omzetten in een positief én verbindend verhaal. Dat is de kracht van muziek en cultuur. Alle deelnemende muzikanten en de talloze vrijwilligers waren meteen enthousiast.”

  Frederik Sioen: “Ik vind dat de sterkeren de zwakkeren moeten helpen, vanuit een moreel besef. Maar die intentie zie ik helaas nog veel te weinig. Ik hoop dat we met deze benefiet mensen kunnen bereiken die een verschil kunnen maken; bedrijven, kapitaalkrachtige ondernemers, … en dat de samenhorigheid, de kracht van muziek en van solidariteit een inspiratie mag zijn. Iedereen is uiteraard steeds welkom in De Olijfboom, waar Een Hart voor Vluchtelingen elke dag prachtig werkt levert. Dat zien, is al een inspiratie op zich.”

Share